Categories
Algemeen Home Utrecht

Terugblik Webinar Snuffelfiets Utrecht

Op 10 mei was er weer een webinar van Snuffelfiets Utrecht. Wil je het webinar terugkijken? Dat kan hier via YouTube.
Hieronder vind je een korte terugblik op het webinar.

Blootstelling aan uitlaatgassen

Samen met Joost Wesseling (RIVM) keken we naar de Snuffelfietsdata van 2020 en de uitkomsten van zijn onderzoek naar blootstelling aan uitlaatgassen. Van de Snuffelfietsdata zijn metingen van PM2.5 goed te gebruiken, die volgen ook grotendeels de officële metingen.
Op basis van de analyse van de Snuffelfietsdata blijkt dat fietsers gemiddeld worden blootgesteld aan 3-10 mg/m3 (voor PM2.5). Dit betreft een fietstocht gemiddelde, er zijn ook wel hogere concentraties gemeten uiteraard. Vervolgens is door het RIVM gekeken naar de bijdrage van uitlaatgassen in die concentraties. Eerst is een schatting gemaakt van de achtergrondconcentratie om vervolgens te kijken hoeveel de gemeten concentratie varieert ten opzichte van de achtergrondconcentratie. De schatting is dat het verkeer voor gemiddeld ongeveer 1-2 mg/m3 bijdraagt aan concentraties (voor alleen PM2.5). De blootstelling hangt af van de hoeveelheid en het soort verkeer, de afstand tot verkeer en eventuele afscherming. Langs provinciale wegen worden bijvoorbeeld duidelijk hogere concentraties gemeten door Snuffelfietsers dan op routes door het bos. 
Joost gaf nadrukkelijk aan dat er vaak grote onzekerheden zijn in dergelijke analyses. Meer fietsdata is daarom altijd beter om onzekerheden te verkleinen. Dus blijf vooral fietsen en varieer af en toe een beetje!

Onderzoek naar temperatuur en hitte met Snuffelfiets

Tijdens het webinar gaf Mirjam den Hoed, zelf Snuffelfietser en werkzaam bij het KNMI, een presentatie over de temperatuursensor in het Snuffelfietskastje en de mogelijkheden om daar onderzoekjes mee te doen. De temperatuursensor in het Snuffelfietskastje blijkt vrij betrouwbaar en vooral interessant om temperatuurverschillen te meten, bijvoorbeeld tussen stad en buitengebied. Samen met Mirjam en met jullie bedachten we mogelijkheden om met de Snuffelfietsdata meer onderzoek te doen rondom temperatuur en hitte, bijvoorbeeld:

  • Het fietsen van een aantal vooraf geïdentificeerde routes om temperatuurverschillen te meten tussen stad, bebouwing en buitengebied.
  • Het meten van verschillen binnen de stad of het dorp, bijvoorbeeld temperatuurverschillen tussen wijken met meer of minder groen.
  • Een gedragsonderzoek, bij welk weertype pakt men de fiets?
  • Een onderzoekje naar het verschil in luchtvochtigheid tussen gebieden (verminderde verdamping als oorzaak van het hitte-eiland effect).

We zullen kijken hoe we hier samen met het KNMI en de provincie invulling aan kunnen geven, zodat we bijvoorbeeld gezamenlijk een paar relevante onderzoekjes kunnen uitvoeren.

Deelnemers gezocht voor nieuwe Belevingsapp

Tijdens het webinar vertelde Geert Verhoofstad (provincie Utrecht) meer over de nieuwe MEES Belevingsapp. Deze app is door de provincie Utrecht en het RIVM ontwikkeld om meer te weten te kunnen komen over hoe mensen stilte en/of geluid ervaren in de Utrechtse stiltegebieden. De provincie en het RIVM zoeken mensen die als eerste de app willen testen. Meer lezen of mee doen? Kijk dan hier.