Naar een fietsend meetnetwerk

  • TU Delft zet denkkracht in voor Snuffelfiets

    TU Delft zet denkkracht in voor Snuffelfiets

    Samen met een groep studenten van de TU Delft zijn we een project gestart voor doorontwikkeling van Snuffelfiets. Zij onderzoeken allerlei aspecten zoals de vorm van het product, het gebruik en de registratie van de data. We zijn blij dat de studenten van TU Delft hun denkkracht hiervoor inzetten. En we horen daarbij graag jouw ervaringen en ideeën als Snuffelfietsende eindgebruiker.