Naar een fietsend meetnetwerk

Fietser kunnen bijdragen aan het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen.

Naar een fietsend meetnetwerk

Hoewel Nederland een echt fietsland is, is er een groot verschil in beschikbaarheid van kennis, gegevens en informatie over fietsen in vergelijking met bijvoorbeeld de auto. Hierdoor blijft fietsen vaak onderbelicht in het algemene mobiliteitsbeleid. Gelukkig is er de laatste jaren een groeiende aandacht voor de fiets. Terecht, want de fietser en de fiets kunnen bijdragen aan het oplossen van verschillende maatschappelijke problemen. Het gaat dan niet alleen om verkeersproblematiek maar ook om luchtkwaliteit, volksgezondheid, interactie/participatie en de geluksbeleving.