Naar een fietsend meetnetwerk

  • Kick-off Amersfoort

    Kick-off Amersfoort

    In de avond van 17 juli is het aantal fietsers van experiment Snuffelfiets uitgebreid met nog eens 50 betrokken fietsers. Op de Wagenwerkplaats, waar mobiliteit altijd een centrale rol heeft gespeeld, kwamen bijna 50 deelnemers, ambtenaren en geïnteresseerden samen om de volgende stap te zetten in de uitrol van het fietsend meetnetwerk van de provincie […]

  • Zeist trapt door

    Zeist trapt door

    De enthousiaste fietscommunity in Zeist heeft op dinsdagavond 16 juli nog eens 55 (vernieuwde) sensoren in ontvangst genomen. Naast de 20 sensoren die zij al in omloop hadden staan zij nu op een totaal van 74 fietsen en één scootmobiel. Wat een inzet en enthousiasme van deze betrokken deelnemers!