Disclaimer

Tijdens het SnuffelFiets experiment wordt er data verzameld over de fijnstofconcentraties, maar ook over de wegdek kwaliteit, gereden fietsroutes en temperatuur.

Fijnstof disclaimer. De fijnstof waarden die worden gemeten, zijn indicatief. Dat wil zeggen dat ze een goede weergave zijn van de werkelijkheid, maar niet 100 procent accuraat. Door de sensoren is het mogelijk om inzicht te krijgen in de fijnstof waarden op verschillende routes. Het is niet mogelijk om deze meetwaarden te gebruiken voor juridische doeleinden, voor dit doel zijn preciezere meetwaarden vereist.