Data

De verzamelde data wordt gepresenteerd in actuele kaarten door de datamanagers van Civity. Het volledige dashboard is beschikbaar op hun dataplatform en een verkleinde versie is hieronder te zien. Los van deze kaarten kan de gebruiker van de sensor gedetailleerde informatie van zijn/haar routes inzien via de app van Snuffelfiets.

Pilot

In het najaar van 2018 is een pilot uitgevoerd van het experiment waarbij 10 vrijwilligers 5 weken lang data hebben verzameld in de provincie Utrecht. De resultaten van deze pilot zijn in de kaart hier onder te zien. De data is gepresenteerd als een gemiddelde van alle meetwaarden tussen twee tijdstippen. Omdat dit een pilot fase was met een prototype van de sensor kunnen er geen uitspraken worden ontleend aan deze data, maar wel is te zien dat zelfs een kleine groep fietsers in een korte tijdspanne grote hoeveelheden data kan verzamelen.