Categories
Algemeen

Ook in Nederland Schone Lucht door coronamaatregelen

“De afname die we zien in luchtvervuiling is ongekend”, zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. “Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit hebben we nooit eerder gezien.”

Door de corona-maatregelen is plotseling de lucht flink schoner. Er is minder wegverkeer, er zijn minder vliegtuigen in de lucht en de industrie produceert minder. Dit leidt tot minder uitstoot van schadelijke stoffen als koolstofdioxide en stikstofdioxide. Dat ons gedrag rechtstreeks van invloed is op de leefomgeving ervaren we nu dus ook in ons eigen land. De NOS vertelt er meer over in dit artikel.

Akkoord met Schone Lucht

Tientallen gemeenten en provincies ondertekenden in januari het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dat initiatief steunen we van harte. Want in onze leefomgeving is slechte luchtkwaliteit een groeiend probleem. Met Snuffelfiets helpen burgers door al fietsend fijnstofmetingen te verrichten. De verzamelde data ondersteunt lokale en provinciale beleidsmakers en stedenbouwkundigen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen.