Categories
Algemeen Utrecht

Snuffelfiets in longziekte-onderzoek

Op dinsdag 21 januari was SODAQ bij de deep-dive meeting van het P4O2 initiatief (Precision medicine for more oxygen) in Utrecht. Dit initiatief is gestart door Netherlands Respiratory Society (NRS), het platform voor longonderzoek in Nederland.

Tijdens deze meeting is besloten dat Snuffelfiets onderdeel wordt van het projectplan voor de open call van Health-Holland. Het gaat om een onderzoeksvoorstel dat de samenwerking tussen publieke en private partijen op het gebied van longziektes moet bevorderen.

Onze ‘Snuffelaar’ zal data over de luchtkwaliteit bieden. We willen inzichtelijk maken welke groepen mensen een hoger risico lopen op het ontwikkelen van longziektes. De data zal waarde toevoegen aan de complete analyse van de omgeving van hoge risico-groepen. En zal bovendien kunnen helpen met het waarschuwen van deze mensen wanneer ze zich in een erg vervuilde omgeving bevinden.

Snuffelfiets van betekenis in longziekte-onderzoek

We zijn blij als Snuffelfiets kan helpen met het longziekte-onderzoek in Nederland en kijken uit naar deze betekenisvolle samenwerking met verschillende UMC’s en Universiteiten, het Nationaal Programma Longonderzoek, het Longfonds en natuurlijk de NRS.