Categories
Algemeen

Akkoord met Schone Lucht

Minister Van Veldhoven ondertekende 13 januari samen met 46 gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken.

Al Snuffelfietsend dragen we bij aan een schone lucht. We verzamelen (open) data over luchtkwaliteit in de leefomgeving. De mobiele Snuffelfietssensoren meten de fijnstofwaardes precies daar waar we ze inademen. Wachtend bij een verkeerslicht, in de spits achter een scooter, op veelgebruikte fietsroutes of juist op alternatieve groenere routes.

In onze leefomgeving is slechte luchtkwaliteit een groeiend probleem. Luchtvervuiling is een bekende trigger voor longziekten. Een op de vijf kinderen die astma hebben, heeft dat gekregen door luchtverontreiniging.

De oorzaken van luchtverontreiniging liggen in luchtvaart, (weg)verkeer, scheepvaart, landbouw, houtstook en industrie. 

Door te fietsen verminderen we fijnstofuitstoot. Het Snuffelfietsproject draagt bij aan bewustwording rondom luchtkwaliteit: inwoners zien het effect van hun keuzes en kunnen hun gedrag aanpassen. Door te kiezen voor gezondere alternatieve routes, andere tijdstippen en voor vervoersmiddelen zonder schadelijke uitstoot.

Overheden kunnen met de data hun voordeel doen bij toekomstige beslissingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Bijvoorbeeld in de infrastructuur van het fietswegennet. En door het terugdringen van luchtvervuiling op plekken met hoge waardes, bijvoorbeeld door strengere normen voor auto’s, vrachtauto’s en brommers. De metingen helpen ook om hitte-eilanden in de zomers in kaart te brengen.