Categories
Algemeen

Corona goed voor de luchtkwaliteit

Eén van de weinige lichtpuntjes van de coronamaatregelen is dat ze de luchtkwaliteit ten goede komen. Op satellietbeelden en in metingen aan het aardoppervlak in China en Italië is dat duidelijk zichtbaar. Voor het klimaat maakt het echter nog weinig uit, zeggen experts tegen de NOS.

Door de afname van het verkeer en de bedrijvigheid daalde de uitstoot van vervuilende stoffen in China en Italië flink. In China is sinds eind januari de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht gemiddeld 35 procent minder geworden. In sommige steden liep dit op tot ruim 50 procent.

China stikstofdioxide

Ook voor Nederland wordt een afname van de luchtvervuiling verwacht die vanuit de ruimte zichtbaar zal zijn. Wel is het belangrijk om de invloed van het weer eruit te filteren, zegt Pieternel Levelt van het KNMI en de TU Delft. Zij is betrokken bij het Nederlandse satellietinstrument Tropomi, dat over de hele wereld de luchtkwaliteit meet.

Wereldkaart met gemiddelde hoeveelheid stikstofdioxide-uitstoot

“Weersomstandigheden kunnen het beeld behoorlijk beïnvloeden. Veranderingen in temperatuur, windrichting en windsterkte kunnen de hoeveelheid luchtverontreinigende stoffen vermeerderen of juist verminderen. Daarom valt pas over enkele weken iets te zeggen over de situatie in Nederland.”

Verschil klimaat – luchtkwaliteit
De stoffen die onze luchtkwaliteit slechter maken en onze gezondheid beïnvloeden, zijn vooral stikstofdioxiden (NO2), ozon en fijnstof. Broeikasgassen als CO2 leiden tot opwarming van de aarde. Het zijn dus verschillende problemen, maar ze hangen wel samen, benadrukken experts. Niet alleen omdat het verbranden van fossiele brandstoffen tot de uitstoot van beide leidt, maar ook omdat NO2 zelf ook fijnstof vormt, dat juist weer een (tijdelijk) afkoelend effect kan hebben.

Bron: NOS Nieuws, Heleen Ekker, redacteur Klimaat en Energie. Lees hier het volledige NOS-artikel.