Snuffelfiets in Utrecht

Na een eerste pilot (Fase 1) met 10 snuffelsensoren in Zeist wordt er sinds juni 2019 door 500 inwoners van de provincie Utrecht d.m.v. sensoren op de fiets gemeten hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit. Deelnemers aan het project zijn geworven bij gemeenten, bewonersgroepen en regionale community’s. De provincie werkt nauw samen met de deelnemende partijen en regelt het project- en programmamanagement en de ondersteuning voor deze deelnemers. 

Eind 2020 eindigt formeel het Snuffelfietsexperiment (Fase 2): een belangrijke mijlpaal en een moment om terug te blikken én vooruit te kijken. We organiseren op 23 januari 2021 voor alle deelnemers een evenement om samen de evaluatie en de vervolgstappen te vieren. Tijdens het evenement willen we deelnemers graag bedanken voor hun deelname en betrokkenheid en willen we ze ook de kans bieden om actief betrokken te blijven bij onze inwoners-, meet- en wetenschappelijke projecten.

De resultaten en de ervaringen uit het Snuffelfiets experiment zijn dermate waardevol dat de provincie voorlopig doorgaat met het meten van luchtkwaliteit middels deze sensoren (Fase 3).  In deze nieuwe fase ontwikkelen we door: zowel op gebied van technologie als aan samenwerkingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Dat kan betekenen dat we aanvullende metingen gaan doen of dat we ook andere zaken gaan meten dan alleen luchtkwaliteit.

In ditt kader neemt de provincie deel aan de recent opgerichte Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL). Hierin werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners samen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, praktische en concrete producten en diensten, die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners. Een project als Snuffelfiets en de doorontwikkeling daarvan past daar heel goed onder.